Poslední aktualizace: 8. září 2010
ŽELEZNIČNÍ SÍŤ ČESKÉ REPUBLIKY V ČÍSLECH


Celková stavební délka tratí 9 580 km
Celková stavební délka tratí rozchodu 1 435 mm 9 456 km
Stavební délka jednokolejných tratí rozchodu 1 435 mm 7 607 km
Stavební délka dvoukolejných tratí rozchodu 1 435 mm 1 858 km
Stavební délka vícekolejných tratí rozchodu 1 435 mm 36 km
Stavební délka tratí rozchodu 760 mm - jednokolejné 102 km
Celková stavební délka kolejí (pouze síť SŽDC) 15 577 km
Celková délka tratí celostátní dráhy zařazených do evropského železničního systému - koridorové 1 402 km
Celková stavební délka kolejí celostátní dráhy zařazených do evropského železničního systému - koridorové 3 802 km
Celková délka tratí celostátní dráhy zařazených do evropského železničního systému - ostatní 1 189 km
Celková stavební délka kolejí celostátní dráhy zařazených do evropského železničního systému - ostatní 2 803 km
Celková délka tratí celostátní dráhy - ostatní 3 748 km
Celková stavební délka kolejí celostátní dráhy - ostatní 5 447 km
Celková délka tratí regionálních 3 232 km
Celková stavební délka kolejí tratí regionálních (pouze síť SŽDC) 3 499 km
Celková délka vleček 9 km
Celková stavební délka kolejí vleček 26 km
Celková délka elektrizovaných tratí všemi užívanými proudovými soustavami 3 153 km
Celková délka elektrizovaných tratí stejnosměrnou proudovou soustavou 3 000 V DC 1 754 km
Celková délka elektrizovaných tratí střídavou proudovou soustavou 25 000 V 50 Hz AC 1 375 km
Celková délka elektrizovaných tratí stejnosměrnou proudovou soustavou 1 500 V DC 24 km
Délka elektrizovaných jednokolejných tratí 1 345 km
Délka elektrizovaných dvoukolejných a vícekolejných tratí 1 808 km
Délka kolejí (průběžných) s maximální traťovou rychlostí do 80 km/h 7 987 km
Délka kolejí (průběžných) s maximální traťovou rychlostí od 81 do 120 km/h 2 582 km
Délka kolejí (průběžných) s maximální traťovou rychlostí od 121 do 159 km/h 305 km
Délka kolejí (průběžných) s maximální traťovou rychlostí od 160 km/h a více 696 km
Délka kolejí vybavených automatickým blokem 2 868 km
Délka kolejí vybavených automatickým hradlem 1 077 km
Délka kolejí vybavených reléovým poloautoblokem 1 051 km
Délka kolejí vybavených hradlovým poloautoblokem 361 km
Délka tratí vybavených vlakovým zabezpečovačem 1 554 km
Délka tratí vybavených automatickým vedením vlaku (AVV) 316
Délka tratí vybavených dálkovým ovládáním dopraven 681 km
Délka tratí vybavených ERTMS/GSM-R 201
Počet stanic vybavených elektronickým zabezpečovacím zařízením 219
Počet stanic vybavených reléovým zabezpečovacím zařízením 423
Počet stanic vybavených hybridním zabezpečovacím zařízením 33
Počet stanic vybavených elektromechanickým (mechanickým) zabezpečovacím zařízením 689
Počet dálkově ovládaných dopraven, včetně ovládacích 181
Celkový počet mostů (pouze síť SŽDC) 6 722
Nejdelší stavebně jednokolejný most/viadukt - Ivančický viadukt 387 m
Nejdelší stavebně dvoukolejný, provozně jednokolejný most/viadukt - Braník - "Most inteligence" (foto) 921 m
Nejdelší stavebně dvoukolejný most/viadukt - Negrelliho (Karlínský) viadukt (foto) 1 111 m
Největší rozpětí mostního oblouku - Most míru (Dolní Loučky) (foto) 110 m
Nejvyšší most/viadukt - Červená nad Vltavou (foto) 68 m
Celkový počet tunelů 156
Počet stavebně jednokolejných tunelů 88
Počet stavebně dvoukolejných tunelů 68
Počet provozně jednokolejných tunelů 118
Počet provozně dvoukolejných tunelů 38
Nejdelší stavebně jednokolejný tunel (Březenský, na trati Praha - Chomutov) 1 758 m
Nejdelší stavebně dvoukolejný, provozně jednokolejný tunel (Špičácký, na trati Plzeň - Železná Ruda) (foto) 1 747 m
Nejdelší stavebně dvoukolejný tunel (Vítkovský II - jižní, v úseku Praha hl. n. - Praha-Holešovice) (foto 1, foto 2) 1 365 m
Nejkratší stavebně jednokolejný tunel (Žlutický, na trati Rakovník - Bečov nad Teplou) 25 m
Nejkratší stavebně dvoukolejný tunel (Nelahozeveský I, na trati Praha - Děčín) 23 m
Největší sklon (ozubnicová trať Tanvald - Harrachov) 58 ‰
Nejníže položená železniční stanice - Dolní Žleb (na trati Děčín - Schöna Gr.) 131 m. n. m.
Nejvýše položená železniční stanice - Kubova Huť (na trati Strakonice - Volary) (foto) 995 m. n. m.
Počet výhybek (pouze síť SŽDC) 24 946
Počet úrovňových přejezdů (pouze síť SŽDC) 8 274