Poslední aktualizace: 11. prosince 2016
SVĚTOVÉ REKORDY

Nejrychlejší elektrické železniční vozidlo
Souprava TGV V150 (Train a Grande Vitesse) dosáhla maximální rychlosti 574,8 km/h na LGV Est européenne (Paříž - Štrasburk), mezi km 194 a 191, 3. dubna 2007 ve 13:14. Souprava TGV V150 byla složena pro účely rekordu ze dvou čelních hnacích vozů TGV POS (4402) a tří klasických vozů TGV Duplex. Šest podvozků bylo hnacích, z toho dva z AGV (Automotrice a grande vitesse), s celkovým výkonem 19 600 kW. Podvozky byly vybaveny koly o větším průměru - místo 920 mm 1 092 mm. Napětí v troleji bylo zvýšeno na 31 000 V z běžných 25 000 V. (Francie)


Nejrychlejší elektrické železniční vozidlo napájené ze třetí kolejnice
Souprava Wessex Express (řada 442) dosáhla maximální rychlosti 174 km/h 11. dubna 1988. (Velká Británie) (foto)

Nejrychlejší turbínové železniční vozidlo
Souprava TGV 001 dosáhla maximální rychlosti 318 km/h 8. prosince 1972 (Francie). (foto)

Nejrychlejší dieselové železniční vozidlo
Lokomotiva TEP-80 dosáhla maximální rychlosti 271 km/h 5. října 1993 (Rusko). (foto)


Nejrychlejší parní lokomotiva
Lokomotiva LINER č. 4468 (později přečíslována na 60022) typu 4-6-2 zvaná Mallard dosáhla rychlosti 201,2 km/h (průměrná rychlost na úseku dlouhém 402 m), 202,6 km/h (špičková rychlost) 3. července 1938. Táhla 7 vozů o hrubé váze 243 t na trati podél Stoke Bank poblíž Essendine mezi Granthamem (Lincolnshire) a Peterboroughem (Cambridgeshire). Strojvůdcem byl Joseph Duddimgton a topičem Thomas Bray. Došlo však k poškození stroje. (Velká Británie) (foto)


Nejrychlejší lokomotiva
Lokomotiva 1216.050-5 ÖBB (Siemens ES64U4), zvaná Taurus, dosáhla maximální rychlosti 357 km/h na NBS (Neubaustrecke) Nürnberg – Ingolstadt mezi Kindingem a Allersbergem 2. září 2006. (Rakousko/Německo) (foto)


Nejrychlejší nekonvenční vlak
Maglev MLX01 (Magnetic levitacion) dosáhl na zkušební trati Yamanashi (42,8 km dlouhé) maximální rychlosti 603 km/h 21. dubna 2015. (Japonsko)


Nejvýkonnější železniční vozidlo
Šestnáctivozová souprava Shinkansen série 500 s trvalým výkonem 18 240 kW, maximální rychlost 300 km/h. (Japonsko) (foto)


Nejvýkonnější čtyřnápravová lokomotiva
Re 465 BLS
Elektrická lokomotiva řady Re 465 společnosti BLS (Bern-Lötschberg-Simplonbahn) s trvalým výkonem 6 400 kW (maximální výkon 7 000 kW/9 520 KS), s hodinovou tažnou sílou 320 kN, maximální rychlostí 230 km/h, o rozchodu 1 435 mm a hmotnosti 84 t. Lokomotiva je určena pro provoz na napěťové soustavě 15 000 V, 16,7 Hz AC. V tomto provedení jsou lokomotivy inventárních čísel 001 - 008, vyráběné v létech 1994 - 1995 SLM Winterthur a ABB zürich. (Švýcarsko) (foto)


Rh 1016, Rh 1116, Rh 1216 ÖBB a BR 182 DB
Elektrické lokomotivy řady Rh 1016/1116/1216 společnosti ÖBB a řada BR 182 DB, zvané Taurus, s trvalým výkonem 6 400 kW (maximální výkon 7 000 kW/9 520 KS), s rozjezdovou tažnou sílou 300 kN (trvalou tažnou sílou 250 kN), maximální rychlostí 230 km/h, o rozchodu 1 435 mm a hmotnosti 86 t (Rh 1216 87 t). Lokomotiva je určena pro provoz na napěťové soustavě 15 000 V, 16,7 Hz AC (Rh 1116 navíc na 25 000 V, 50 Hz AC a Rh 1216 navíc na 25 000 V, 50 Hz AC + 3 000 V DC + 1 500 V DC). Vyráběné byly v létech 2000 - 2006 v provedení Siemens ES64U2 (Rh 1016 ÖBB, Rh 1116 ÖBB a BR 182 DB) a od roku 2006 v provedení Siemens ES64U4 (Rh 1216 ÖBB). (Rakousko/Německo) (foto)


Nejvýkonnější čtyřnápravová lokomotiva
Elektrická lokomotiva řady 380 ČD (Škoda 109E) s trvalým výkonem 6 400 kW (maximální výkon 7 200 kW), maximální tažná síla 274 kN, maximální rychlost 200 km/h a o rozchodu 1 435 mm. Lokomotiva je určena pro provoz na napěťové soustavě 3 000 V DC, 25 000 V, 50 Hz AC a 15 000 V, 16,7 Hz AC. (Česká republika) (foto)


Nejsilnější parní lokomotiva
Lokomotiva s největší tažnou silou byla šestiválcová třídílná kloubová lokomotiva č. 700 typu 2-8-8-8-4, vyrobená v r. 1916 v Baldwin Locomotive Works pro americké železniční společnosti Erie a Virginian Railway. Měla tažnou sílu 75 434 kg až 90 520 kg (711,39 kN) podle využití tlaku páry. (USA) (foto)

Největší a nejvýkonnější dieselová lokomotiva
Lokomotiva DDA40X Union Pacific RR (řada 6900) byla 30 m dlouhá, s trvalým výkonem 4 900 kW/6 600 KS, maximální tažná síla 596 kN, hmotnost 247,4 t, maximální rychlost 145 km/h. (USA) (foto)


Největší parní lokomotiva
Lokomotiva řady 4000 typu 4-8-8-4 zvaná Big Boy americké železniční společnosti Union Pacific RR, s hmotností 350 t (bez tendru) a délkou 40,49 m. Celkem 25 lokomotiv bylo vyrobeno letech 1941 - 1944 společností American Locomotive Co. Pro muzejní účely bylo zachováno 8 lokomotiv. (USA) (foto)


Nejtěžší vlak tažený jednou lokomotivou (pravděpodobně)
Vlak byl dlouhý 2,5 km o hmotnosti 15 545 t, byl sestaven z 250 nákladních vozů a táhla ho lokomotiva typu 2-8-8-8-2 Matt H. Shay (č. 5014), pojmenovaná po svém konstruktéru. Tato lokomotiva jezdila od května 1914 do r. 1929 na trati Erie Railroad. (USA)

Vůz s největší ložnou hmotností
Nákladní vůz CEBX 800 vyroben v březnu 1981 německou firmou Krupp pro americké železnice, zvaný Schnabel, 92 m dlouhý, 36 náprav, hmotnost je 336 t a uveze náklad o hmotnosti 807 t. (USA) (foto)


Nejdelší a nejtěžší nákladní vlak
Vlak dlouhý 7,353 km (4,568 mil), vážil 99 732,1 tun (220 milionů lb) a byl sestaven z 682 vozů na železnou rudu tažených 8 výkonnými diesel-elektrickými lokomotivami. Sestavený BHP Iron Ore následně vlak jel 275 km (171 mil) z podnikových Newman a Yandi dolů do Port Hedland ve Western Australia 21. června 2001. (Austrálie)

Nejdelší osobní vlak
Vlak se 70 vozy měřil 1,732 km, vážil 2 786 t a byl tažen jednou elektrickou lokomotivou 27. dubna 1991 ujel vzdálenost 62 km z Gentu do Ostende v Belgii za 1 h 1 min. a 5 s. (Belgie)

První vozíky
Vozíky pohybující se po dřevěných kolejnicích se používaly již v r. 1550 v dolech v Leberthalu v Alsasku v Anglii, v letech 1603 - 1615 pro přepravu uhlí ve Wollatonu v blízkosti Nottinghamu a v r. 1605 v dole Borseley v hrabství Shropshire. (Velká Británie)

První parní lokomotiva
Richard Trevithick (1771 - 1883) postavil svou první parní lokomotivu s rozchodem 914 mm (3 ft) v Coalbrookdale v Shropshire v r. 1802. Nejsou však doklady o tom, že jezdila. Jeho druhá lokomotiva již táhla vozy s cestujícími při ukázkové jízdě v Pen-y-Darrenu ve Walesu 21. února 1804, při této jízdě se však poškodily pásové plechové kolejnice. (Velká Británie) (foto)Nejvyšší traťová rychlost
Rychlost 350 km/h v běžném (komerčním) provozu je dosahována především na některých úsecích vysokorychlostní sítě v Číně. (Čína)

Nejdelší železniční trať
Transsibiřská magistrála z Moskvy do Nachodky na Dálném východě je dlouhá 9 288,2 km. (Rusko) (web)

Nejdelší přímý úsek
Úsek dlouhý 478 km Australské národní železniční transaustralské dráhy je absolutně přímočarý, i když s výškovými rozdíly, vede přes Nullaborskou planinu od 496. mile mezi stanicemi Nurina a Longana v západní Austrálii k 793. mili mezi stanicemi Oldea a Watson v jižní Austrálii. (Austrálie) (foto)

Nejdelší železniční síť
Železniční síť USA má úhrnnou délku všech tratí 273 048 km. (USA)

Nejstrmější železnice
Katoomba Scenic Railway nalézající se v Modrých horách Nového Jižního Walesu, je dlouhá 310 m a její stoupání je 1:0,82. Elektrická lokomotiva o výkonu 165 kW táhne vůz pomocí dvoužílového ocelového lana (kabelu) o průměru 22 mm. Jízda trvá 1:40 min. a za rok je absolvuje asi 420 000 cestujících. (Austrálie)

Největší stoupání železniční trati překonávané pouze adhezí
Stoupání 1:11 na úseku trati SNCF v Chamonix mezi Chedde a Servoz, rozchod kolejí je 1 000 mm. (Francie)

Nejširší běžně používaný rozchod kolejnic
Železnice ve Španělsku, Portugalsku, Indii, Pákistánu, Bangladéši, Srí Lance, Argentině a v Chile používají rozchod kolejí 1 676 mm. (Španělsko, Portugalsko, Indie, Pákistán, Bangladéš, Srí Lanka, Argentina, Chile)

Nejužší rozchod kolejnic pro veřejnou dopravu
Rozchod kolejnic 260 mm na trati Wells Harbour Railways, dlouhé 12 km a Wells - Walsingham Railways, dlouhé 6,5 km v Norfolku v Anglii. (Velká Británie) (foto)

Nejvýše položená železniční trať
Trať ve výšce 5 072 m nad mořem v soutěsce Tchang-ku-la na trati Quinghai-Tibet z Golmudu do Lhasy se standardním rozchodem kolejnic 1 435 mm. (Čína - Tibet) (foto, mapa)


Nejvýše položená železniční stanice
Stanice Tchang-ku-la ve výšce 5 068 m na trati Quinghai-Tibet z Golmudu do Lhasy se standardním rozchodem kolejnic 1 435 mm. (Čína - Tibet) (foto)

Nejníže položená železniční trať
Trať pod Tsugaskou úžinou mezi ostrovy Honšů a Hokajdó prochází Seikanským tunelem v hloubce 240 m pod mořem. (Japonsko) (mapa)

Nejdelší železniční tunel
Gotthard Basistunnel/Base Tunnel je 57,072 km dlouhý a nachází se mezi stanicemi Erstfeld (severní portál) a Bodio (jižní portál). Slavnostně byl tunel zprovozněn dne 1. června 2016, pravidelná osobní doprava jej začala využívat od 11. prosince 2016. (Švýcarsko) (web, web - Wikipedia)


Nejdelší železniční tunel (ve výstavbě)
Brenner Basistunnel bude 64 km dlouhý mezi portály Tulfes a Franzensfeste/Fortezza (55 km dlouhý mezi portály Innsbruck a Franzensfeste/Fortezza). Zprovoznění tunelu je předpokládáno k roku 2025. (Rakousko/Itálie) (web, web - Wikipedia)


Nejdelší železniční most
Velký most Danyang–Kunshan je 164,8 km dlouhý (rozpětí nejdelšího pole 80 m). Nachází se mezi Shanghaií a Nanjingem ve východočínské provincii Jiangsu a je součástí vysokorychlostní trati Beijing - Shanghai. Most byl stavebně dokončen v roce 2010 a do provozu uveden společně s celou vysokorychlostní tratí 30. června 2011. (Čína) (mapa)

Nejdelší systém mostů
Systém jedenácti mostů Seto-Ohashi přes malé ostrovy ve vnitrozemském moři Seto spojuje město Kurashiki v prefektuře Okayama (ostrov Honshu) a město Sakaide v prefektuře Kagawa (ostrov Shikoku), je dvouúrovňová (horní úroveň pro čtyřproudou dálnici, dolní úroveň pro dvoukolejnou železniční trať systému Shinkansen). Šest největších mostů je spojeno do čtyř komplexů: Shimotsui-Seto (foto), Hitsuishijima + Iwakurojima (foto), Yoshima (foto), Kita Bisan-Seto + Minami Bisan-Seto (foto), s celkovou délkou 13,1 km. Most Minami Bisan-Seto má největší rozpětí hlavního pole (1 118 m). Systém mostů byl zprovozněn v dubnu 1988. (Japonsko) (mapa)


Visutý most s největším rozpětím hlavního pole
Most Tsing Ma je dvouúrovňový (horní úroveň pro šestiproudou dálnici, dolní úroveň pro dvoukolejnou železniční trať a servisní komunikaci), spojuje ostrovy Hongkong a Lantau, rozpětí hlavního pole 1 377 m, celková délka 2,2 km, šířka 41 m a výška pylonů je 206 m. Zprovozněn byl v roce 1997. (Čína). (foto, mapa)

Nejvyšší železniční most
Most Mala Rijeka je 200 m nad vodní hladinou, dva hlavní pilíře mají výšku 139 m. Most má celkovou délku 498,8 m, rozpětí hlavního pole 150,8 m a nachází se mezi stanicemi Podgorica a Kolašin, zprovozněn v roce 1973. (Černá Hora) (foto, mapa)

Největší nádraží (podle počtu nástupišť)
Grand Central Terminal v New Yorku mezi Park Avenue a 42. Street, které bylo postaveno v letech 1903 - 1915. Má plochu 19 ha ve dvou úrovních, 41 kolejí je na horní a 26 kolejí na spodní úrovni. V průměru projede tímto nádražím 550 vlaků s 200 000 cestujícími denně. (USA) (foto, mapa)

Největší nádraží (podle rozlohy)
Stanice Nagoja, dokončena v roce 1999, se rozkládá na ploše 410 000 m2. Součástí komplexu jsou dvě výškové budovy s hlavním sídlem Central Japan Railway Company (JR Tokai) a obchodní centrum. (Japonsko) (foto, mapa)

Největší seřaďovací nádraží
Bailey Yard v North Platte ve státě Nebraska. Rozprostírá se na ploše 1 153 ha a má 418 km kolejí. Denně odbaví v průměru 130 vlaků s 10 000 vozy. (USA) (mapa)


Nejdelší železniční nástupiště
Nástupiště dlouhé 833 m má nádraží v Kháragpuru v Západním Bengálsku. (Indie)

Největší čekárny
4 čekárny na nádraží v Pekingu na ulici Čang-an, byly otevřeny v září 1969 a pojmou až 1 400 stojících cestujících. (Čína)

Nejvytíženější železniční systém
Železniční systém East Japan Railway Co. drží rekord v počtu přepravených osob za rok, v roce 1992 přepravila denně 16 306 000 cestujících, což ji vyneslo zisk 18,8 miliard dolarů. (Japonsko)

Nejfrekventovanější železniční uzel
Clapham Junction v Londýně, jíž projede každých 24 hodin v průměru 2 200 vlaků. Projíždějí tudy všechny vlaky z nádraží Waterloo i všechny vlaky do Brightonu, vypravované z nádraží Victoria. (Velká Británie) (mapa)

Nejstarší nádraží
Liverpool Road Station v Manchesteru bylo pro veřejnost otevřeno 15. září 1830. Dnes je z části přeměněno v muzeum. (Velká Británie) (foto, mapa)

První stálá veřejná železnice (parostrojní)
Stockton - Darlingtonská železnice v hrabství Cleveland, na níž byl provoz zahájen 27. září 1825. Jezdila z Shiltonu do Stocktonu přes Darlington. Lokomotiva "Locomotion", vážící 7 tun, utáhla vozy s hmotností 48 t rycchlostí 24 km/h. Zkonstruoval ji George Stephenson (1781 - 1848). (Velká Británie) (obrázek, mapa)

První pravidelná osobní doprava
Na úseku dlouhém 1 mile (1 609 m) mezi Bogshole Farm a South Street na Whitstable Railway v Kentu dlouhé 10 km byla osobní doprava zahájena 3. května 1830. Vozy táhla lokomotiva Invicta. (Velká Británie) (mapa)PODZEMNÍ DRÁHA

Nejživější systém
Moskva - provoz v ní byl zahájen v r. 1935. Maximální počet cestujících za rok byl 3,3 miliardy, ale v r. 1991 poklesl na 2,5 miliardy. V moskevském metru pracuje 25 000 zaměstnanců, má 3 500 vozů, 141 stanic (některé mají více názvů, protože jsou přestupní) a kolejiště v celkové délce 226,7 km. (Rusko)

Nejrozsáhlejší síť (počet stanic)
New York (New York City Metropolitan Transportation Authority) - první úsek byl otevřen 27. října 1904. Má celkem 469 stanic (z nich 277 v podzemí) a síť 383 km tratí, denně přepraví kolem 5 miliónů cestujících. (USA)

Nejrozsáhlejší síť (délka tratí)
London Underground - celkem 408 km, z toho 135 km bylo vybudováno ražením tunelů a 32 km "metodou vykopej a přikryj." Celý systém obsluhuje personál v počtu 1 700 osob, které mají na starosti provoz ve 273 stanicích. Vozový park tvoří 4 134 vozů neboli 570 vlaků, které v letech 1992 - 1993 přepravily 728 miliónů cestujících. (Velká Británie)

Nejdelší nástupiště ve stanici podzemní dráhy
State Street Center v obchodním centru Chicaga "The Stop" je dlouhé 1 066 m. (USA)MODELOVÁ ŽELEZNICE

Standardní elektrický vlak BLZ HO jezdil od 4. srpna do 23. září 1990
Vlak se šesti osminápravovými vozy a ujel vzdálenost 1 463,65 km v čase 1 107,5 h. Akci zorganizovali Ike Cottingham a Mark Hamrick, modeláři z Akronu ve státě Ohio. (USA)

Nejdelší trať, jakou ujel model parní lokomotivy
231,7 km lokomotiva Winifred ujela za 2,77 h a 18 min. od 8. do 9. září 1979 na kolejích o rozchodu 18,4 mm, které postavil v r. 1974 Wilf Grove v Thames Ditton v Anglii. Tlak páry v kotli Winifred je 5,6 kg/m2 a topí se v něm uhlím. Má válce o průměru 54 mm se zdvihem 79 mm. (Velká Británie)

Nejmenší model železnice
Model postavil v měřítku 1:1 400 Bob Henderson z Gravenhurstu v kanadské provincii Ontario. Lokomotiva měřila pouhých 5 mm. (Kanada)

WebZdarma.cz