Poslední aktualizace: 9. prosince 2008
ŠKOLSTVÍ

Česká republika
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) - Fakulta dopravní.
Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava - Vítkovice (SOŠD)
Střední odborná škola Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště Břeclav (SOŠ a SOU Břeclav)
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň
Střední průmyslová škola strojní a dopravní v Děčíně VI
Střední škola České Velenice
Univerzita Pardubice (UPa) - Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP).
     Česko-německo-anglický slovník xls - zaměřený na dopravu a dopravní stavby.
     Základy dopravní techniky - železniční doprava - e-learning.
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava Habrmana Česká Třebová
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní (Praha)


Holandsko
Technische Universiteit Delft (TU Delft) - Delft University of Technology, Rail Engineering.


Německo
Brandenburgische Technische Universität Cottbus (BTU) - Lehrstuhl Eisenbahn- und Straßenwesen, Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Stadtplanung.
Ruhr-Universität Bochum - Lehrstuhl für Verkehrswegebau, Institut für Straßenwesen und Eisenbahnbau.
Technische Universität Darmstadt (TU Darmstadt) - Institut für Verkehr.
Technische Universität Dresden (TU Dresden) - Fakultät Verkehrswissenschaften "Friedrich List".
Technischen Universität Berlin (TU Berlin) - Fakultät für Verkehrs- und Maschinensysteme (Fakultät V).
Universität Hannover - Institut für Verkehrswesen Eisenbahnbau und -betrieb (IVE).
Universität Karlsruhe - Institut für Straßen- und Eisenbahnwesen (ISE).
Universität Stutgart - Fakultät 2: Bau- und Umweltingenieurwissenschaften, Institut für Eisenbahn- und Verkehrswesen (IEV).


Rakousko
Technische Universität Wien - Institut für Eisenbahnwesen, Verkehrswirtschaft und Seilbahnen.
Wirtschaftsuniversität Wien - Institut für Transportwirtschaft und Logistik (ITL).


Slovensko
Stredná priemyselná škola dopravná (Košice)
Stredná priemyselná škola Dopravná v Trnave
Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene
Žilinská univerzita - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.


Švýcarsko
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) - Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme (IVT).


Ukrajina
Dniepropetrovsk National University of Railway Transport (DIIT)


Velká Británie
The University of York - Institute of Railway Studies and Transport History.
University of Leeds - Institute for Transport Studies (ITS).