Poslední aktualizace: 10. prosince 2023
PŘEDPISY A LEGISLATIVA

PŘEDPISY

ČD – SPPO pdf - Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu.
ČD – Tarif ČD pdf - Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel.
ČD – Tarif ČD Cargo - Tarif pro přepravu vozových zásilek (TVZ).
ČD – ČD Cargo – seznam stanic - Seznam železničních stanic v ČR.
IS NORMIS - Knihovny dokumentů Českých drah.
Návěsti – Francie - Popis železniční signalizace ve Francii.
Návěsti – Německo - Popis železniční signalizace v Německu.
Návěsti – Rakousko - Popis železniční signalizace v Rakousku.
Návěsti – Švýcarsko - Popis železniční signalizace ve Švýcarsku.
Pomůcky GVD 2019/2020 - KJŘ, SJŘ, NJŘ atd.
Pomůcky GVD 2018/2019 - KJŘ, SJŘ, NJŘ atd.
Pomůcky GVD 2017/2018 - KJŘ, SJŘ, NJŘ atd.
Pomůcky GVD 2016/2017 - KJŘ, SJŘ, NJŘ atd.
Pomůcky GVD 2015/2016 - KJŘ, SJŘ, NJŘ atd.
Pomůcky GVD 2014/2015 - KJŘ, SJŘ, NJŘ atd.
Pomůcky GVD 2013/2014 - KJŘ, SJŘ, NJŘ atd.
Pomůcky GVD 2012/2013 - KJŘ, SJŘ, NJŘ atd.
Pomůcky GVD 2011/2012 - KJŘ, SJŘ, NJŘ atd.
Pomůcky GVD 2009/2010 - KJŘ, SJŘ, NJŘ, TTP, oběhy vozidel ČD atd.
Pomůcky GVD 2008/2009 - KJŘ, SJŘ, NJŘ, TTP, oběhy vozidel ČD atd.
Pomůcky GVD 2007/2008 - KJŘ, SJŘ, NJŘ, TTP, oběhy vozidel ČD atd.
Pomůcky GVD 2006 - KJŘ, SJŘ, NJŘ, TTP, oběhy vozidel ČD atd.
Předpisy Správy železnic (ČD) - Portál provozování dráhy.
SŽ D1 ČÁST PRVNÍ - Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým zabezpečovačem.
SŽ D3 - Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy.
SŽ D4 - Předpis pro řízení drážní dopravy na tratích vybavených radioblokem.


LEGISLATIVA

COTIF - Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (MDČR).
Interoperabilita (MDČR) - Technické specifikace pro interoperabilitu (TSI), ERTMS/ETCS...
Legislativa (MDČR) - Přehled právních předpisů týkajících se působnosti MDČR.
Zákon č. 266/1994 Sb., s účinností od 1. února 2022 - o drahách (pdf  MDČR).
Vyhláška č. 100/1995 Sb. - kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) (pdf  MDČR).
Vyhláška č. 101/1995 Sb. - kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy (pdf  MDČR).
Vyhláška č. 173/1995 Sb. - o dopravním řádu drah (pdf  MDČR).
Vyhláška č. 177/1995 Sb. - o stavebním a technickém řádu drah (pdf  MDČR).
Nařízení vlády č. 1/2000 Sb. - o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu (pdf  MDČR).
Vyhláška č. 175/2000 Sb. - o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (pdf  MDČR).
Vyhláška č. 429/2001 Sb. - o podrobnostech prokazování finanční způsobilosti k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální, o způsobu prokazování finanční způsobilosti k provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální a o doplňkových přepravních službách (Word - doc  MDČR).
Zákon č. 77/2002 Sb. - o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o drahách (pdf  MDČR).
Sdělení č. 111/2004 Sb. - o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému (Word - doc  MDČR).
Vyhláška č. 351/2004 Sb. - o rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem dráhy dopravci (Word - doc  MDČR).
Vyhláška č. 352/2004 Sb. - o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému (pdf  MDČR).
Vyhláška č. 501/2005 Sb. - o vymezení nákladů spojených s provozováním železniční dopravní cesty (Word - doc  MDČR).
WebZdarma.cz