Poslední aktualizace: 8. prosince 2012
DOPRAVA A PŘEPRAVA

NÁKLADNÍ DOPRAVA, LOGISTIKA

B-Cargo - Nákladní přeprava SNCB.
CEVIS - Centrální vozový informační systém Českých drah (sledování zásilek).
CP Cargo - Nákladní přeprava CP.
ČD Cargo - Nákladní přeprava Českých drah.
Čechofracht - Zasilatelská firma.
Danchem - Člen Danzas Group zabývající se logistikou.
DB Cargo - Generálního zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku.
DHL - Skupina firem zabývající se logistikou.
DHL CZ - Skupina firem zabývající se logistikou.
EICIS - European Infrastructure Charging Information System (Evropský informační systém pro zpoplatnění železniční infrastruktury).
Fret SNCF - Nákladní přeprava SNCF.
HIPPS - Vyhledání spojení v nákladní železniční dopravě.
ITB Prag - Specialista na přepravy težkých a nadrozměrných zásilek po železnici.
LIM - Vyhledávání spojů v nákladní dopravě.
MÁV Cargo - Nákladní přeprava MÁV.
NH-Trans - Spediční firma.
OKD Doprava - Komplexní řešení dopravních, přepravních, manipulačních a spedičních služeb.
PKP Cargo - Nákladní přeprava PKP.
Rail Cargo Austria - Nákladní přeprava ÖBB.
Rail Cargo Information Netherlands
Railion Danemark - Přeprava a logistika.
Railion Deutschland - Přeprava a logistika DB AG.
Railion Italia - Přeprava a logistika.
Railion Nederland - Přeprava a logistika.
SBB CFF FFS Cargo - Nákladní přeprava SBB-CFF-FFS.
SPONA - Spojení v nákladní dopravě - Jízdní řád nákladní přepravy.
STINNES Logistics - Přeprava a logistika DB AG.
Trenitalia - Logistica - Nákladní přeprava FS.
Unipetrol Doprava - Železniní přeprava zboží, pronájem železničních vozidel...
Viamont - Provozovatel železniční dopravy, dopravní stavítelství.
VR Cargo - Nákladní přeprava VR.
ZSSK Cargo, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia - Nákladní přeprava ZSSK.
ŽELSPED - Vnitrostátní a mezinárodní železniční přepravy.


KOMBINOVANÁ DOPRAVA

AWILOG - Kombinovaná doprava Rail/Road (Abfallwirtschaft + Logistik).
Bohemiakombi - Operátor kombinované dopravy silnice - železnice.
CargoNet
ČSKD - Intrans - Česká a Slovenská kombinovaná doprava.
Flexiwaggon - Kombinovaná doprava Rail/Road.
Green Cargo - Kombinovaná doprava Rail/Road.
Hupac - Společnost zabývající se dopravou a logistikou (provozovatel sítě spojů "road-rail").
ICF - Intercontainer-Interfrigo (intermodální doprava).
Metrans - Operátor kombinované dopravy.
MODALOHR - Kombinovaná doprava Rail/Route.


OSOBNÍ DOPRAVA

Cisalpino - Expresní spoje mezi Švýcarskem a Itálií.
City Night Line - Noční spoje v Evropě.
CZ-servis - Poskytovatel služeb v jídelních vozech...
České dráhy a. s. - Dopravce...
Elvetino - Poskytovatel služeb v restauračních a lůžkových vozech (CH).
Jídelní a lůžkové vozy - Poskytovatel služeb v restauračních a lůžkových vozech.
JihoTakt - Návrh páteřní taktové železniční dopravy - Jižní Čechy.
LEO Express - Dopravce.
ÖBB railjet - Systém expresních železničních spojů v Rakousku.
PKP Intercity - Provoz vlaků vyšší kvality.
RegioJet - Dopravce, dceřinná společnost Student Agency.
Talgo - Vysokorychlostní spoje ve Španělsku.
Wars - Poská firma poskytující služby v jídelních vozech ...
ZSSK Slovakrail - Dopravce...


SOFTWARE PRO ŽELEZNIČNÍ DOPRAVU

ČD-Telematika - Datové a informační služby - budování a zajišťování rozsáhlých sítí a komplexní informatiky (ČD).
FBS - FahrplanBearbeitungSystem (iRFP) - Konstrukce GVD.
CHAPS - Vývoj specializovaného dopravního software na zakázku.
JERID - Zpracování dat a informací v železniční nákladní dopravě.
OLTIS - Vývoj aplikací zejména v oblasti železniční dopravy a podnikové dopravní logistiky.
OpenTimeTable (ETH Zürich) - Konstrukce GVD.
OpenTrack - Simulation of Railway Networks (OpenTrack Railway Technology Ltd.) - Návrh, simulace a analýzy infrastruktury, vozidel, GVD...
Polynet - model dopravy - Výpočet přepravních proudů v dopravě.
Railsim (Systra) - Simulace provozu na dané infrastruktuře, analýzy atd.
RailSys (RMCon) - Simulace provozu na dané infrastruktuře, analýzy atd.
SENA-JŘ-VT - Sestava nákresného jízdního řádu výpočetní technikou - Konstrukce GVD.
Villon (Simcon) - Simulace provozu na dané infrastruktuře, analýzy atd. (viz What we offer -> tools -> Villon).
Viriato (SMA) - Konstrukce GVD.


MINISTERSTVA DOPRAVY

BAV (Švýcarsko) - Bundesamt für Verkehr.
BMVBS (Německo) - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.
BMVIT (Rakousko) - Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie.
Bo Giao thông van tai (Vietnam)
Department of Transport (Irsko)
DfT (Velká Británie) - Department for Transport.
DOTARS (Austrálie) - Department of Transport and Regional Services.
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Service public fédéral Mobilité et Transports (Belgie)
GKM (Maďarsko) - Gazdasági és Közlekedési Minisztérium.
Hellenic Ministry of Transport and Communication (Řecko)
Kementerian Pengangkutan Malaysia (Malajsie)
Liikenne- ja viestintäministeriö (Finsko)
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Estonsko)
MD ČR - Ministerstvo dopravy ČR (činnost, legislativa...).
MDPT SR - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Ministarstvo komunikacija i prometa (Bosna a Hercegovina)
Ministarstvo pomorstva i saobraćaja (Černá Hora)
Ministere des transports, d´Equipement, du Tourisme et de la Mer (Francie)
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Nizozemsko)
Ministerio de Fomento (Španělsko)
Ministério dos Transportes (Brazílie)
Ministero delle Infrastrutture e dei Transporti (Itálie) - Ministerstvo infrastruktury a dopravy.
Ministerstvo za transport i vrski (Makedonie)
Ministerstwo Transportu i Budownictwa (Polsko)
Ministrstvo za promet (Slovinsko)
Ministry of Railways (Čína) - Ministerstvo železnic.
Ministry of transport (Bulharsko)
Ministry of Transport (Nový Zéland)
Ministry of transport (Rusko)
Ministry of transport (Ukrajina)
MLIT (Japonsko) - Ministry of Land, Infrastructure and Transport.
MMTPR (Chorvatsko) - Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka.
MOCT (Jižní Korea) - Ministry of Construction and Transportation.
MOPTC (Portugalsko) - Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicaçőes.
MTCT (Rumunsko) - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
Samferdselsdepartementet (Norsko)
Satiksmes ministrija (Lotyšsko)
Susisiekimo ministerija (Litva)
Transport- og Energiministeriet (Dánsko) - Ministerstvo dopravy a energetiky.
Ulaştirma Bakanligi (Turecko)


OSTATNÍ

AAR - Association of American Railroads.
AEIF - Evropská asociace pro železniční interoperabilitu.
CEMT - Konference evropských ministrů dopravy.
CER - Společenství evropských železnic.
DI (ČR) - Drážní inspekce.
DÚ (ČR) - Drážní úřad.
DVI (ČD) - Dopravní vzdělávací institut.
Eurofirma - Evropská společnost pro financování železničních vozidel.
Eurotunnel - Společnost provozující tunel pod kanálem La Manche.
Koncepce dopravy Plzeňského kraje pdf - Návrh rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury, dopravní model...
Lokotrans - Nákup a prodej železniční techniky, provozovatel vleček...
OSŽD - Organizace pro spolupráci železnic.
OTIF - Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu.
Portál provozování dráhy - Informace o provozu a provozování dráhy v České republice (Přístup na železniční dopravní cestu, OSS...).
Rail-Info Schweiz - Stránky věnované švýcarským úzkorozchodným drahám.
Siemens - Dispolok - Pronájem lokomotiv a zajištění jejich servisu.
SMD - Provozovatel vlečkových drah a drážní dopravy na síti ČD a na vlečkách, pronájem lokomotiv atd.

WebZdarma.cz